top of page

BOEK: CABINET DER HISTORIEN BESTAENDE IN VEEL VREEMDE, NOTABELE EN UYTSTEKENDE GESCHIEDENISSEN (2 delen van 4)

 

Titel: Cabinet der Historien Bestaende In veel vreemde, notabele en uytstekende geschiedenissen. Zijnde seer vermakelick en profijtelick te lesen, alle beminners der wetenschappen. Uyt het fransch vertaelt (2 delen) 

Auteur: Simon goulart

Uitgeverij: Jacob Venckel, Amsterdam

Jaar: 1664

Taal: Nederlands

Pagina’s: 960 pp en 950 pp

SLECHTS 2 DELEN VAN DE VIER

Boek in goede staat

 

In de bibliotheek van de Nederlandse letteren lezen we dat er een eerste uitgave was in 1614

· S. Goulart. a Schat-Camer der Wonderbare ende gedencvveerdige Historien onses tijts, uyt velerley Autheuren, Memorien ende Advijsen, Door Simon Goulart van Senlis t'samen gebracht ende int François uytghegheven: Ende nu int Nederduytschs overgheset, door Iohannem Lamotium. VVel de helft in desen laetsten Druck verbetert ende vermeerdert. (Delf, Ian Andriesz., 1614., vermoedelijk uit 4 delen)

· Hetzelfde werk in 1643. Leyden werd uitgegeven door Jac. Roels

· Hetzelfde werk in 1664 in Amsterdam werd uitgegeven door Jacob Venckel met de titel. Cabinet der Historien. Bestaende In veel vreemde, notabele en uytstekende Geschiedenissen. Door Simon Goulart, Zijnde seer vermakelick en profijtelick te lesen, alle Beminners der Wetenschappen. Uyt het Fr. vert. Opnieuw 4 delen (12o. 1e dl. XXXII en 960 blz., 2e dl. XXX en 950 blz., 3e dl. XXII en 751 blz., 4e dl. VIII en 593 blz.)

· Latere versies zijn herdrukken, maar de “de voorredenen” zijn nog altijd ondertekend: J. Andriesz.

BOEK: CABINET DER HISTORIEN BESTAENDE IN VEEL VREEMDE, NOTABELE EN UYTSTEKENDE G

500,00 €Prijs
incl.Btw |
    bottom of page